POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I CONDICIONS

Política de cancel·lació
Si cancel·les el tour fins 48 hores abans de començar el servei, el pagament a compte menys les costes de transaccions bancaries i compres (tals com entrades, vehicles…) seran reemborsats. Si la cancel·lació es fa dins de les 48 hores abans de començar el tour, es considerarà com a “no presentat” i no hi haurà cap reemborsament.
Si jo, Francesc Garcia com Barcelona365 i proveïdor del servei, hagués de cancel·lar el servei per Força Major, tal com condicions meteorològiques, que fes impossible la correcta realització de servei, nosaltres contactarem el client i, o bé reemborsaré el pagament a compte efectuat (menys les costes de transaccions bancaries no recuperables), o bé podràs fer una nova reserva per un altre dia, sense cap cost addicional.

El client és responsable d’arribar puntual al començament del tour. El retràs per part del client no farà que el tour acabi més tard, i si el retràs supera els 30 minuts sense haver informat al guia, es considerarà “no presentat” i no hi haurà reemborsament.

Per Creueristes
Les condicions anteriors també són aplicables als clients de creuers, però a més a més teniu el dret de:
Si el Creuer no pot parar a Barcelona, degut al mal temps o a raons de la Naviliera, el pagament a compte menys les costes de transaccions bancaries i compres (tals com entrades, vehicles…) seran reemborsats. El client té la responsabilitat de comunicar aquesta nova circumstància tant d’hora com sigui informat (el retràs en això podria ser causa de no reembors).
Si, degut a canvis d’horari d’última hora en l’arribada del vaixell no podem començar el tour a l’hora prevista, començarem quant sigui possible y si no és possible la realització del tour, el pagament a compte menys les costes de transaccions bancaries i compres (tals com entrades, vehicles…) seran reemborsats. Com he mencionat abans, el client té la responsabilitat de comunicar aquesta nova aquesta nova circumstància tant d’hora com sigui informat (el retràs en això podria ser causa de no reembors).

Serà necessari demanar un document a la naviliera que justifiqui el canvi d’horari, degut a que alguns monuments el sol·liciten per oferir una nova entrada o per reemborsar aquesta.